Tarieven & vergoeding

Vóór aanvang van behandeling heb je een verwijsbrief van je huisarts voor specialistische ggz nodig. Ook je eventuele regiebehandelaar binnen de basis ggz of je psychiater mag een verwijsbrief voor specialistische ggz schrijven. Op deze verwijsbrief moet de AGB-code van de verwijzer vermeld staan. Daarnaast moet op de verwijsbrief worden vermeld dat er sprake is van een (vermoeden van een) psychische stoornis uit de DSM V.

In 2024 heeft Psychotherapie van Duijnhoven een contract met Menzis, Zilveren Kruis, VGZ, DSW en ASR, waar ook diverse andere kleinere verzekeringsmaatschappijen onder vallen. Dit betekent dat als je bij één van deze verzekeraars, of de daaraan gelieerde maatschappijen, bent verzekerd, je behandeling direct wordt gedeclareerd bij je verzekeraar en deze volledig wordt vergoed. Je betaalt wel je eigen risico van € 385,-.

Wanneer je twijfelt of je verzekeraar een contract heeft met Psychotherapie van Duijnhoven, vraag dit dan na bij je verzekeraar. Meer informatie is ook te vinden via Welke zorgverzekeraars zijn er in Nederland? (zorgwijzer.nl).

Andere opties

Wanneer je middels een naturapolis bij een andere verzekering dan één van bovenstaande verzekeraars bent verzekerd, wordt je behandeling bij Psychotherapie van Duijnhoven ten dele vergoed. Informeer vooraf welk percentage jouw verzekeraar vergoedt; dit percentage ligt tussen de 65 en 90%. Zo kom je niet voor financiële verrassingen te staan.

Bij een (zuivere) restitutiepolis betaal je maandelijks een iets hogere zorgpremie, maar wordt je behandeling, afhankelijk van je restitutiepolis, volledig vergoed.

In alle gevallen geldt dat je je eigen risico van 385,- betaalt.

Wanneer je verzekerd bent bij een maatschappij met wie ik in 2024 geen contract heb, ontvang je om de tweemaandelijks een factuur van de praktijk. Deze factuur kun je na betaling aan de praktijk vervolgens zelf bij je zorgverzekeraar declareren.

Tarieven 2024

De gehanteerde tarieven zijn gebaseerd op de door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) vastgestelde tarieven voor psychotherapie binnen de ambulante geestelijke gezondheidszorg.

  • Het tarief voor een intakegesprek is € 211,06 (code diagnostiek CO0570) of € 257,87 (code diagnostiek CO0700). 
  • Het tarief voor een behandelgesprek is € 156,72 (code behandeling CO0505) of € 186,80 (code CO0635).
  • Enkele klachten en diagnoses worden niet meer vergoed vanuit de basisverzekering. Je zorgverzekering vergoedt je behandeling dan niet. Wanneer hier sprake van is, zal ik dit tijdens het intakegesprek met je bespreken. Omdat je bent verwezen voor psychotherapie, is hier in de praktijk nauwelijks sprake van. Het gesprekstarief voor niet-verzekerde zorg is € 156,72.
  • Ten behoeve van persoonlijke ontwikkeling kun je ook zonder tussenkomst van huisarts en zorgverzekeraar behandeling volgen. Het tarief hiervoor is €110,- per gesprek van 45 minuten.

Naast psychotherapie geef ik supervisie aan GZ-psychologen in opleiding. Het tarief hiervoor is €110,- per sessie van 45 minuten directe en 15 minuten indirecte tijd.

Voorwaarden en tarieven voor no show

  • Afspraken kunnen tot 24 uur van te voren kosteloos worden verzet of geannuleerd (telefonisch of per mail).
  • Afspraken die korter dan 24 uur van tevoren worden verzet of geannuleerd worden in rekening gebracht. Het tarief hiervoor is €100,-.
  • Ook het niet verschijnen op een afspraak zonder afmelding wordt in rekening gebracht. Het tarief hiervoor is €100,-.

Een no-showrekening kun je niet declareren bij je zorgverzekeraar.

Vergoeding 2024 in het kort

Ben je verzekerd bij Menzis, Zilveren Kruis, VGZ, DSW of ASR?
Je behandeling bij Psychotherapie van Duijnhoven wordt dan volledig vergoed. Je betaalt wel je eigen risico van € 385,-.

Heb je een naturapolis bij een andere verzekeraar dan één van bovenstaande verzekeraars? 
Je behandeling bij Psychotherapie van Duijnhoven wordt dan ten dele vergoed. Je zorgverzekeraar vertelt je welk percentage jij, met jouw polis, vergoed krijgt.

Heb je een zuivere restitutiepolis?
Je behandeling bij Psychotherapie van Duijnhoven wordt dan volledig vergoed. 

Scroll naar boven