Kwaliteit

Als GZ-psycholoog en psychotherapeut ben ik ingeschreven bij het BIG-register.
Ik ben lid van het NIP, het Nederlands Instituut van Psychologen, neem deel aan intervisies en ik volg regelmatig cursussen en bijscholing.

Mijn goedgekeurde kwaliteitsstatuut voor de GGZ is hier in te zien.

BIG-nummer GZ-psycholoog: 59921584825
BIG-nummer psychotherapeut: 79921584816

Klachten
In geval van klachten nodig ik je uit deze eerst met mij te bespreken. Samen kunnen we dan kijken wat er speelt en hoe we één ander op kunnen lossen. Als we er samen niet uitkomen kunnen we een bemiddelend gesprek inplannen met een collega. Als ook dit onvoldoende tot een oplossing leidt, kunnen we de vervolgstappen van de klachtenregeling van het NIP doorlopen.

E-health & online consultering
Ten behoeve van diagnostiek en behandeling kan e-health ingezet worden. Daarnaast is het mogelijk een online in plaats van face-to-face consult in te plannen.

kwaliteit
Scroll naar boven